Contact

Telefonisch spreekuur maandag t/m vrijdag van  9:00 u. – 9:45 uur.

Tel: 0575-848996.  Bezoekadres ZUTPHEN,  Stokebrand 14, 7206 EG. 

In verband met de planning en organisatie geldt de volgende spelregel: een afspraak kan tot uiterlijk twee werkdagen tevoren kosteloos telefonisch worden gewijzigd of geannuleerd. Daarna wordt de gereserveerde tijd in rekening gebracht. (Ter tegemoetkoming zal daarvoor een bedrag van een half uur worden berekend). 

Richtlijn consult prijs :

 • Tot een half uur € 55,- (controle/ check-up consult).
 • Tot aan drie kwartier € 75,- (vervolg consult).
 • Tot een uur € 95,- (intake gesprek/ uitgebreid consult).
 • Extra gekoppelde tijd € 20,- per kwartier.

Email: praktijkgovers@gmail.com

PRIVACY: Met uw persoonlijke en medische gegevens zal zo zorgvuldig als mogelijk worden omgegaan (plicht wet AVG en WGBO). Als behandelend homeopaat heb ik als enige toegang tot de gegevens en heb ik een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim). Enkele gegevens kunnen voor de financiële administratie, of waarneming bij afwezigheid, of anoniem gebruik tijdens intercollegiale toetsing, of met uw expliciete toestemming ter informatie naar een andere zorgverlener dan wel enige andere reden gebruikt worden.

KLACHTEN: Een klacht is het handigst direct met de betrokkenen te bespreken.We kunnen daar beiden wijzer van worden. Komen we er niet uit dan kun je deze melden aan www.nvkh.nl/over-ons/klachtenafhandeling-nvkh . Of schriftelijk richten aan het RBCZ.

Bij het overeenkomen van een afspraak wordt er vanuit gegaan dat u van het bovenstaande praktijk beleid op de hoogte bent alsmede deze website gelezen hebt.

K.v.K.nr. : 17255754.                                                                                                            R.B.C.Z. licentiecode : 170141R                                                                                        N.V.K.H. nr. : 07-1205

  Uw naam (verplicht)

  Uw email (verplicht)

  Onderwerp

  Uw bericht